Училище

ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Трето основно училище “Христо Ботев” е създадено през лятото на 1975 година,като една значителна част от учениците и учителите от Второ основно училище “Христо Смирненски” и Начално училище “Христо Ботев”- гр.Сандански преминават в него.

На 15 септември 1975 година е открита първата учебна година за училището.Учебните занятия се провеждат в сградата на Политехническа гимназия “Яне Сандански” – гр.Сандански.

На 24 април 1976 година тържествено е открита новопостроена училищна сграда – една от най-големите и красиви училищни сгради в гр.Сандански.На тържеството присъстват ръководители на окръга и общината,както и всички ученици,учители и родители.

Традиционни прояви,които са се утвърдили в календара на училището са: Ежегодни семинари по актуални теми от обучението и положителни практики на учители от училището,с участието на университетски преподаватели,“Орфеев празник”,тържествен концерт “За тебе пеем Родино”,ежегодно участие в Националния поход “Козлодуй – Околчица”,Празник на чуждите езици изучавани в училище,Великденски спортен турнир с малките ученици, патронен празник на училището, олимпиади,конкурси, спортни състезания и викторини.

Днес-Трето основно училище “Христо Ботев” се превръща в притегателен център за обучение на деца не само от гр.Сандански,но и от съседните на него села – Поленица,Лиляново,Ново Делчево и др.

През 1996 година,за пръв път в община Сандански,в училището се въвежда ранно чуждо езиково обучение.Началото е поставено с изучаването на английски език,което обучение започва от І клас.

Трето основно училище предлага обучение в общообразователни паралелки със задължително избираема подготовка по български език и литература,математика , ,история и физическа култура и спорт.

За всички ученици училището предлага компютърно обучение в два съвременно оборудвани компютърни кабинета,свързани в Интернет.

 
Всички учебните часове се водят само сутрин,а за 1, ІІ,ІІІ и ІV клас са осигурени полуинтернатни групи в обратната смяна.

За учениците от
V до VІІІ клас се предоставя възможност за свободно избираема подготовка по: български език и литература,математика, английски език, екология,физика,химия,музика,изобразително изкуство и спорт.

Училището осигурява целодневно медицинско обслужване/медицински фелдшер/,транспорт за учениците от съседните села и охрана от охранителна фирма.Осигурена е безплатна закуска и учебници за всички ученици от І,ІІ,ІІІ и ІV клас.

Педагогическия екип на училището през учебната 2014/2015 година се състои от 57 учители и възпитатели,всички с висше образование,от които 26 с професионално квалификационна степен.

В училището функционира логопедичен кабинет с двама учители логопеди . В специализирания кабинет са обхванати ученици от всички училища от гр.Сандански и общината.

 

Учениците от училището през последните години са завоювали второ място на Националното състезание по биология и първи места на областния кръг на олимпиадите по математика,физика,химия и биология, представят се успешно на международни изпити по английски език и на математически състезания.

В училището непрекъснато се обновяват всички кабинети, за да отговарят на съвременните изисквания и предоставят на учениците идеални условия за ползотворна работа. Има компютърни кабинети, изцяло оборудвани. Интерактивният кабинет също предоставя условия за презентиране на учебната дейност по съвременен начин.Всички кабинети на третия и четвъртия етаж имат проектори и лаптопи, с помоща на които уроците се предлагат по максимално интересен начин на учениците.Училището разполага с голям и малък физкултурен салон,  и открити спортни площадки,една от които с изкуствена трева и електрическо осветлениe. Големият физкултурен салон е изцяло обновен и подходящ за активна спортна дейност.
Днес училището продължава да пише своята история. С натрупване на годините, училището трупа опит, осъвременява базата и се прави всичко необходимо да се върви в крак с времето.