Документи-БланкиДокументи-Бланки текст

Заявление за разширена и допълнителна подготовка за 1 клас

Заявление за  допълнителна подготовка за 2 клас

Заявление за  разширена подготовка за 2 клас

Заявление за  допълнителна подготовка за 3 клас

Заявление за  разширена подготовка за 3 клас

Заявление за СИП за 4 клас

Заявление за  допълнителна подготовка за 5 клас

Заявление за  разширена подготовка за 5 клас

Заявление за  допълнителна подготовка за 6 клас

Заявление за  разширена подготовка за 6 клас

Заявление за  допълнителна подготовка за 7 клас

Заявление за  разширена подготовка за 7 клас

Заявление за  записване в ЦДО-1 клас

Заявление за  записване в ЦДО-2 клас

Заявление за  записване в ЦДО-3 клас

Заявление за  записване в ЦДО-4 клас

Заявление за  записване в ЦДО-5 клас

Заявление за  записване в ЦДО-6 клас

 

Бланка за извиняване на отсъствия до класен ръководител

Бланка за извиняване на отсъствия до Директора на училището

Правилник за осигоряване на безопасни условия навъзпитание и труд в Трето основно училище "Христо Ботев"-гр. Сандански