Годишен планГодишен план на Трето основно училище "Христо Ботев"-гр. Сандански за учебната 2023/2024г

 План за работа на педагогическия съвет на Трето основно училище "Христо Ботев"-гр. Сандански за учебната 2023/2024г

План за контролната дейност на директора на Трето основно училище "Христо Ботев"-гр. Сандански за учебната 2023/2024г

План за контролната дейност наЗДУД НЕ на Трето основно училище "Христо Ботев"-гр. Сандански за учебната 2023/2024г

План за контролната дейност наЗДУД ПЕ на Трето основно училище "Христо Ботев"-гр. Сандански за учебната 2023/2024г

 План за квалификационната дейност в Трето основно училище "Христо Ботев"-гр. Сандански за учебната 2023/2024г

 Стратегия за развитие на Трето основно училище "Христо Ботев"-Сандански 2023-2028 година

План за действие при COVID 19 

 

План-програма за действие по БДП-2021 година

 

 

План за сигурност на Трето основно училище "Христо Ботев"-гр. Сандански за учебната 2018/2019г