Новини


<<   <    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59     >   >>        Страници: 59   Общо: 59020 Октомври 2008: Днес 20 . 10 . 2008 г . / понедлник / в часа на класа беше разискван въпроса за " Трафика на хора " с учениците от 5 - 8 клас .


10 Октомври 2008: На 6 . 10 . 2008 г . в Департамента за усъвършенстване на учители успешно издържаха изпита и им бе присъдена Петта - професионална квалификационна степен учителките по английски език - г - ца Вера Влахова и г - ца Светлана Юрукова .
Р Ъ К О В О Д С Т В О Т О на училището ги поздравява с постигнатия успех !


10 Октомври 2008: У В А Ж А Е М И ученици , конкурса започна !
Очакваме вашите есета , разкази , стихотворения , а от учениците от първи до четвърти клас чудесни рисунки !
НЕ чакайте последния ден - 24 октомври !28 Септември 2008: Уважаеми ученици ,
В първите дни на месец октомври ще бъдат обявени условията за участие в училищния конкурс - "Спомен от лятото " за есе , разказ или стихотворение 5 - 8 клас , за рисунка 1 - 4 клас !
О Б Я В А Т А ще намерите на линк "с ъ с т е з а н и я " !


28 Септември 2008: Внимание !
В линк ,,галерия" може да разгледате албум ,,Откриване на учебната 2008 - 2009 година "


18 Септември 2008: На вниманието на всички родители и ученици: Крайният срок за оформяне на ученическите книжки е 25 . 09. 2008 г .Ученически книжки без снимки няма да бъдат заверявани !!!


15 Септември 2008: Днес тържествено беше открита учебната 2008 - 2009 година. Тържеството беше открито с вдигане на националния флаг .Слово по случай началото на новата учебна година произнесе директорът на училището - г-н Румен Сидеров . Учениците и учителите бяха приветствани от г -н Младен Тимчев -заместник кмет на община Сандански .Ученици от първи и четвърти клас поднесоха кратка програма .Първи в училището влязоха малките първокласници и децата от подготвителните класове водени от своите учителки - г-жа Тодоровска , г - жа Христова , г - жа Найденова , г - жа Тасева и г - жа Гюдженова .


12 Септември 2008: Новата учебна година ще бъде открита тържествено на 15 . 09 .2008 г. , в 9 . 00 часа . Всички учители и ученици трябва да се явят в училилището в 8 . 30 часа .


09 Септември 2008: На 11 . 09 .2008 г . от 10.00 часа ще се проведе заседание на Педагогическия съвет , на което ще бъдат разгледани и предложени за приемане:Правилник за дейността на училището и Годишен план на училището .


03 Септември 2008: В училището започна разчертаване на спортните площадки.<<   <    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59     >   >>        Страници: 59   Общо: 590