Новини


<<   <    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59     >   >>     Страници: 59   Общо: 58316 Юни 2008: Започна подготовката за новата учебна година.От днес 16.06.2008 г. започна ремонта на класните стаи ,в които ще учат бъдещите първокласници и учениците от подготвителните класове.


10 Юни 2008: С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ръководството на ІІІ ОУ "Хр.Ботев" - гр.Санданскси съобщава на всички родители на бъдещи първокласници през учебната 2008/2009г. да представят в канцеларията на училището удостоверение за завършен подготвителен клас или подготвителна група.

10.06.2008г.


05 Юни 2008: 

Нов сайт на 3 ОУ "Христо Ботев" - гр. Сандански.

<<   <    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59     >   >>     Страници: 59   Общо: 583