Училище

ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Трето основно училище Христо Ботев е създадено през лятото на 1975 година като една значителна част от учениците и учителите от Второ основно училище Христо Смирненски"" и Начално училище Христо Ботев"" - тр. Саандански - преминават в него

На 15 септември 1975 година е открита първата учебна година за училището.Учебните занятия се провеждат в сградата на Политехническа гимназия “Яне Сандански” – гр.Сандански.

На 24 април 1976 година тържествено е открита новопостроена училищна сграда – една от най-големите и красиви училищни сгради в гр.Сандански.На тържеството присъстват ръководители на окръга и общината,както и всички ученици,учители и родители.

Традиционни прояви,които са се утвърдили в календара на училището са: Ежегодни семинари по актуални теми от обучението и положителни практики на учители от училището,с участието на университетски преподаватели, в миналото - “Орфеев празник”,,ежегодно участие в Националния поход “Козлодуй – Околчица”,Празник на чуждите езици изучавани в училище, Бъди грамотен, Национален конкурс за рисунка Под дъгата на детството, Великденски спортен турнир с малките ученици, патронен празник на училището, олимпиади,конкурси, спортни състезания и викторини.

Днес-Трето основно училище “Христо Ботев” се превръща в притегателен център за обучение на деца не само от гр.Сандански,но и от съседните на него села – Поленица,Лиляново, и др.

Трето основно училище предлага обучение в общообразователни паралелки със задължително избираема подготовка по български език и литература,английски език, математика. От учебната 2014/2015 година за първи път учениците от 2 и 3 и 4 клас изучават РЕЛИГИЯ - ХРИСТИЯНСТВО.

  Всички учебните часове се водят само сутрин, подсигурено е целодневно обучение в следобедните часове.
За учениците се предоставя възможност за участие в групи за Занимания по интереси: Дигитялни умения, компютърно моделиране и роботика, мажоретен състав и спорт.

Училището осигурява целодневно медицинско обслужване/медицински фелдшер/,транспорт за учениците от съседните села. .Осигурена е безплатна закуска и учебници за всички ученици от І,ІІ,ІІІ и ІV клас.

В училището функционира логопедичен и ресурсен кабинет.

В училището непрекъснато се обновяват всички кабинети, за да отговарят на съвременните изисквания и предоставят на учениците идеални условия за ползотворна работа. Има компютърни кабинети, изцяло оборудвани. Интерактивният кабинет също.Всички кабинети на третия и четвъртия етаж имат проектори и лаптопи, с помощта, на които уроците се предлагат по максимално интересен начин на учениците.Училището разполага с голям и малък физкултурен салон, открити спортни площадки, волейболно игрище с изкуствена вастилка и модерна фитнес зала.. Големият физкултурен салон е изцяло обновен и подходящ за активна спортна дейност.
През учебната 2023/24  година за първи път е въведена униформа за всички ученици в училището. Тя включва - представително и ежедневно облекло с емблемата на училището и всеки ученис я носи с гордост за принадлежност към Трето основно училике" Христо Ботев".
Днес училището продължава да пише своята история. С натрупване на годините, училището трупа опит, осъвременява базата и се прави всичко необходимо да се върви в крак с времето.