ВаканцииГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ


На основание ЗАПОВЕД № РД094138/29.08, 2018 г. на Министър на образованието и науката, г-н Красимир Вълчев
Начало на учебната година
17.09.2018 г.      9.00 ч.

 

Първи учебен срок

 

17.09.2018 г. -   І-VІІ клас /18 учебни седмици/

 

Втори учебен срок

 

НАЧАЛО-06.02.2019 г.


06.02.2019 г. - 31.05. 2019 г.   - първи клас /14 учебни седмици/

06.02.2019 г. - 31.05. 2019 г.    - втори - четвърти клас /14 учебни седмици/

06.02.2019 г. -  14.06.2019 г. - пети - седми клас /16 учебни седмици/

 

Ваканции:

 

01.11.2018 г. - 04.11.2018 г. вкл. - за I-VII клас /есенна ваканция/

22.12.2018 г. - 02.01.2019 г. вкл. - коледна

05.02.2019 г. -   междусрочна

30.03.2019 г. - 07.04.2019 г. вкл. - пролетна 

 

12.04. 2018 г. - Празник на гр. Сандански

 

 

Неучебни дни:

 

21.05.2019  - ДЗИ по БЕЛ и НВО по БЕЛ - 7 клас
23.05.2019 г. - втори ДЗИДни за провеждане на НВО в 7 клас и на ДИ за СПК

06.06.2019 година - Държавен изпит по теория за СПК

17.06. 2019 година - НВО по БЕЛ

19.06. 2019 година - НВО по матемтика

21.06. 2019 година - НВО по чужд език /по желание на ученика/

 

 ЗАПОВЕД РД09-4131/29.08. 2017 г. на министър на образованието и науката


Четвърти клас

Български език и литература - 10 май 2018 г.
Математика - 14 май 2018 г.
Човекът и обществото- 16 май 2018 г.
Човекът и природата - 17 май 2018 г.