ВаканцииГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ


На основание ЗАПОВЕД № РД094138/29.08, 2017 г. на Министър на образованието и науката, г-н Красимир Вълчев
Начало на учебната година
15.09.2017 г.      9.00 ч.

 

Първи учебен срок

 

15.09.2017 г. -   І-VІІ клас /18 учебни седмици/

 

Втори учебен срок

 

НАЧАЛО-07.02.2018 г.


07.02.2018 г. - 01.06. 2018 г.   - първи клас /14 учебни седмици/

07.02.2018 г. - 01.06. 2018 г.    - втори - четвърти клас /14 учебни седмици/

07.02.20178 г. -  15.06.2018 г. - пети - седми клас /16 учебни седмици/

 

Ваканции:

 

01..11.2017 г. - 05.11.2017 г. вкл. - за I-VII клас /есенна ваканция/

23.12.2017 г. - 02.01.2018 г. вкл. - коледна

03.02.2018 г. - 06.02. 2018 г. вкл. - междусрочна

31.03...2018 г. - 09.04.04.2018 г. вкл. - пролетна 

 

12.04. 2018 г. - Празник на гр. Сандански

 

 

Неучебни дни:

 

21.05.2018  - ДЗИ по БЕЛ и НВО по БЕЛ - 7 клас
23.05.2018 г. - ДЗИ и НВО по математика - VII клас
25.05.2017г. - След Деня на Славянската писменост и култура, неучебен, но присъствен ден


Дни за провеждане на национално външно оценяване:

 ЗАПОВЕД РД09-4131/29.08. 2017 г. на министър на образованието и науката


Четвърти клас

Български език и литература - 10 май 2018 г.
Математика - 14 май 2018 г.
Човекът и обществото- 16 май 2018 г.
Човекът и природата - 17 май 2018 г.