ВаканцииГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

 
Начало на учебната година
15.09.2016 г.      9.00 ч.

 

Първи учебен срок

 

16.09.2016 г. - 29.01.2017 г. І-VІІІ клас /18 учебни седмици/

 

Втори учебен срок

 

НАЧАЛО-09.02.2017 г.


09.02.2017 г. - 31.05. 2017 г.   - първи клас /14 учебни седмици/

09.02.2017 г. - 31.05. 2017 г.    - втори - четвърти клас /14 учебни седмици/

09.02.2017 г. -  15.06.2017 г. - пети - осми клас /16 учебни седмици/

 

Ваканции:

 

29.10.2016 г. - 01.11.2016 г. вкл. - за I-VIIIклас /есенна ваканция/

24.12.2016 г. - 04.01.2017 г. вкл. - коледна

04.02.2017 г. - 08.02. 2017 г. вкл. - зимна

08.04..2017 г. - 17.04.2017 г. вкл. - пролетна 

 

Неучебни дни:

 

07.11.2016г. - След избор на Президент
19.05.2017 г. -  НВО по БЕЛ VII клас
22.05.2017 г. -  НВО по математика VII клас
25.05.2017г. - След Деня на Славянската писменост и култура
02.06.2016 г.-Патронен празник

Дни за провеждане на национално външно оценяване:

Четвърти клас

Български език и литература - 10 май 2017 г.
Математика - 12 май 2017 г.
Човекът и природата- 15 май 2017 г.
Човекът и обществото - 16 май 2017 г.Седми клас

КОО "Обществени науки, гражданско образование и религия"  -  май 2017г.
Чужди езици / Английски език/ - 29 май 2017 г.
КОО "Природни науки и екология" - май 2017 г.