Преподаватели


 

Румен Здравков Сидеров - директор

 

 
 

Андон Граматиков - заместник-директор по учебната дейност

 

 
 

Албена Стойкова Ханджийска

 

Старши учител - начален етап. Kласен ръководител на трети "А " клас .

 
 

Анастасия Атанасова Гюдженова

 

Старши учител - начален етап : класен ръководител трети "д" клас .

 
 

Ангелина Иванова Тодоровска

 

Старши учител- начален етап . Класен ръководител на първи "А" клас.

 
 

Анелия Божидарова Димитрова

 

Старши учител - Домашен бит,Техника и Технологии-5-8 клас

 
 

Анна Стоянова Нушева

 

Старши учител -начален етап.Класен ръководител на трети "В" клас .

 
 

Антоанета Георгиева Тинакова

 

Старши учител - математика 5 - 8 клас. Класен ръководител на  седми "В" клас.

 
 

Антон Атанасов Костадинов

 

Старши учител -изобразително изкуство 5-8 клас .

 
 

Божидар Славчев Гошевски

 

Старши учител - музика 5 - 8 клас .

 
 

Бойка Георгиева Измирлиева

 

Старши учител група-начален етап.3ПИГ 4

 
 

Бойка Атанасова Малчева

 

Старши учител-начален учител . Класен ръководител на втори "А" клас.

 
  

Валя Симеонова Панкова

 

Старши учител-начален етап. Класен ръководител на трети "А"клас .

 
  

Вангелия Николова Костадинова

 

Старши учител - английски език 5 -8 клас .Класен ръководител на седми ,,Г"клас.

 
 

Ваня Георгиева Карачанакова

 

Старши учител - български език и литература 5 - 8 клас .Класен ръководител седми "A"клас.

 
 

Стефка Попстоилова

 

Старши учител . Преподавател по английски език - начален етап .

 
 

Виолета Асенова Котрулева

 

Старши учител група - прогимназиален етап.

 
 

Елена Борисова Пиларска

 

Старши учител - химия .Класен ръководител на седми "Б" клас .

 
 

Елена Атанасова Муларова

 

Старши учител -биология и човекът и природата .Класен ръководител на пети ,,А" клас .

 
 

Костадин Любенов Георгиев

 

Старши учител - математика ,ИТ.Класен ръководител шести ,,Г"  клас.

 
 

Елка Костадинова Чачева

 

Старши  учител -начален етап. Класен ръководител на  втори "В" клас .

 
 

Емил Кирилов Муларов

 

Старши учител -начален етап. Класен ръководител на четвърти "Б" клас .

 
  

Живка Георгиева Иванова

 

Старши учител - начален етап. Класен ръководител трети "В" клас.

 
  

Катя Йорданова Дамянова

 

Старши учител -начален етап. Класен ръководител на втори "Б" клас .

 
  

Красимир Николов

 

  Учител -география 5 - 8 клас .Класен ръководител шести,,Б" клас.

 
 

Людмила Кирилова Стивасарова

 

Старши  учител - физическа култура и спорт 5 - 8 клас .

 
 

Мая Кирилова Попова

 

Старши учител - начален етап .Класен ръководител на четвърти "Г" клас.

 
 

Надка Трайкова Тонева

 

Заместник - директор по учебната дейност

 
 

Росица Иванова Борисова

 

Старши учител - английски език 5 - 8 клас .Класен ръководител на пети "Б" клас .

 
 

Светлана Димитрова Панчева

 

Главен  учител-начален етап .Класен ръководител  на четвърти "В" клас .

 
 

Светлана Атанасова Юрукова

 

 Старши учител -английски език 5 - 8 клас .Класен ръководител  шести ,,В" клас

 
 

Снежана Иванова Христова

 

  Старши учител-начален етап.Класен ръководител на първи"Б" клас.

 
 

Стоян Иванов Тодоров

 

Старши учител - физическо възпитание  и спорт 5 - 8 клас .

 
 

Татяна Костадинова Дурева

 

Старши учител - математика 5 - 8 клас . Класен ръководител пети "В" клас

 
 

Христо Иванов Карачанаков

 

Заместник-директор по административната дейност

 
 

Дияна Спасова Цветкова

 

ЛОГОПЕД

 
  

 

Добриславка Вешкова Андонова-логопед 
 

 

Милена Димитрова Гинева Начален учител. Класен ръководител - трети"Г" клас

 
  

 

Иван Захариев Станоев-старщи възпитател-начален етап

 
 

Николай Захариев Туджаров


 

педагогически съветник

 
 

Емил Спартаков Баханов

 

Учител по  История 5-8 клас.

 
  

Мариана Атанасова Темелкова

 

Старши учител - начален етап.Класен ръководител първи ,,В" клас

 
 

Мария Димитрова Йовева

 

Старши учител група -  начален етап

 
  

Анка Благоева Ханджийска

 

Старши учител група - 3ПИГ 2 - 3 "Б" клас

 
  

Елена Димитрова Филчева

 

 Учител група - 4 ПИГ 2 - 4"Б" клас

 
  

Любка Станимирова Вардева

 

 Учител-начален етап.Класен ръководител на втори ,,Д"клас.

 
  

Нина Славчева Патронска

 

Учител - начален етап. Класен ръководител - първи "Д" клас.

 
  

Славина Красимирова Петрова

 

 Учител група - начален етап -3 ПИГ 3 - 3 "Г"и 3,,В" клас

 
  

Таня Кирилова Кайтазова

 

Старши учител група - начален етап - 4 ПИГ 4 - 4 "Г" клас

 
  

Хубавена Борисова Атанасова

 

Старши учител- начален етап. Класен ръководител на втори,, Е"

 
  

Румяна Димитрова Игнатова

 

Старши учител- начален етап. Класен ръководител на втори ,,Г" клас.

 
  

Петя Бухова

 

Учител група - прогимназиален етап.

 
  

Татяна Огнянова Драмова

 

Учител-БЕЛ 5- 8 клас. Класен ръководител - шести "А" клас.

 
  

Елена   Каикова-Дуева

 

Учител -БЕЛ, 5-8 клас

 
  

Румяна Маркова

 

Старши Учител група- начален етап, 2ПИГ 1-втори,,А" клас

 
  

Аксиния  Николова

 

Учител група- начален етап, 1ПИГ 2- първи ,,Г"клас

 
  

Теменужка Капитанска

 

Учител група- начален етап, 2ПИГ 3- втори,,В" клас

 
  

Мариана Граматикова

 

Старши учител група- начален етап, 2 ПИГ 5- втори ,,Д" клас

 
  

Екатерина Пъхнева

 

Учител група- начален етап, 2ПИГ 4- втори ,,Г" клас

 
  

Елена  Йорданова

 

Учител група - начален етап,2 ПИГ 6- втори ,,Е" клас.

 
  

Боян Богданов Панков, старши учител - класен ръководител
първи "Г" клас.