Преподаватели


 

Румен Здравков Сидеров - директор

 

 
 

Андон Граматиков - заместник-директор по учебната дейност

 

 
 

Албена Стойкова Ханджийска

 

Старши учител - начален етап. Kласен ръководител на втори "А " клас .

 
 

Анастасия Атанасова Гюдженова

 

Старши учител - начален етап : класен ръководител на "б" клас .

 
 

Ангелина Иванова Тодоровска

 

Старши учител- начален етап . Класен ръководител на четвърти "А" клас.

 
 

Анелия Божидарова Димитрова

 

Старши учител - Домашен бит,Техника и Технологии-5-7 клас

 
 

Анна Стоянова Нушева

 

Старши учител -начален етап.Класен ръководител на втори "В" клас .

 
 

Антоанета Георгиева Тинакова

 

Старши учител - математика 5 - 7 клас. Класен ръководител на  седми "В" клас.

 
 

Антон Атанасов Костадинов

 

Старши учител -изобразително изкуство 5-7 клас .

 
  

Карамфил Божиков

 

Учител - музика 5 - 7 клас .

 
 

Бойка Георгиева Измирлиева

 

Старши учител - класен ръководител трети "б" клас

 
 

Бойка Атанасова Малчева

 

Старши учител-начален учител . Класен ръководител на първи "А" клас.

 
 

Валя Симеонова Панкова

 

Старши учител-начален етап. Класен ръководител на трети "А"клас .

 
  

Вангелия Николова Костадинова

 

Старши учител - английски език 5 -7 клас , класен ръководител 5"а" клас

 
 

Ваня Георгиева Карачанакова

 

Старши учител - български език и литература 5 - 7 клас .Класен ръководител шести "A"клас.

 
 

Стефка Баханова

 

Старши учител . Преподавател по английски език - класен ръководител 6"г"  клас

 
 

Виолета Асенова Котрулева

 

Старши учител група - прогимназиален етап - 5ЦДО1 - 5 "А" + 5 "Б" клас

 
 

Елена Борисова Пиларска

 

Старши учител - химия .Класен ръководител на седми "Б" клас .

 
  

 

 
 

Костадин Любенов Георгиев

 

Старши учител - математика ,ИТ.Класен ръководител шести ,,а"  клас.

 
 

Елка Костадинова Чачева

 

Старши  учител -начален етап. Класен ръководител на първи "В" клас .

 
  

Живка Георгиева Иванова

 

Старши учител - начален етап. Класен ръководител втори "б" клас.

 
  

Красимир Николов

 

  Учител -география 5 - 7 клас .Класен ръководител шести,,д" клас.

 
 

Мая Кирилова Попова

 

Старши учител - начален етап .Класен ръководител на трети "Г" клас.

 
 

Росица Иванова Борисова

 

Старши учител - английски език 5 - 7 клас .Класен ръководител на пети "Б" клас .

 
 

Светлана Димитрова Панчева, Заместник-директор по учебната дейност.

 

 
 

Светлана Атанасова Юрукова

 

 Старши учител -английски език 5 - 7клас /в отпуск по майчинство/

 
 

Снежана Иванова Христова

 

  Старши учител-начален етап.Класен ръководител на четвърти"Б" клас.

 
 

Стоян Иванов Тодоров

 

Старши учител - физическо възпитание  и спорт 5 - 7 клас .

 
 

Татяна Костадинова Дурева

 

Старши учител - математика 5 - 7 клас . Класен ръководител пети "В" клас

 
 

Христо Иванов Карачанаков

 

Старши учител - начален етап

 
 

Дияна Спасова Цветкова

 

ЛОГОПЕД

 
  

 

Добриславка Вешкова Андонова-логопед 
 

 

Милена Димитрова Гинева Начален учител. Класен ръководител - втори "Г" клас

 
  

 

Иван Захариев Станоев-старщи учител-начален етап, група - 4ЦДО 1

 
 

Николай Захариев Туджаров


 

педагогически съветник

 
 

Емил Спартаков Баханов

 

Учител по  История 5-7 клас. Класен ръководител - 7 "А" клас

 
  

Мариана Атанасова Темелкова

 

Старши учител - начален етап.Класен ръководител четвърти ,,В" клас

 
 

Мария Димитрова Йовева

 

Старши учител група -  начален етап - 4ЦДО3 - 4"В" клас

 
  

Анка Благоева Ханджийска

 

Старши учител група - 2ПИГ 2 - 2 "Б" клас

 
  

Елена Димитрова Стойчева

 

 Учител група - 3ПИГ 2 - 3"Б" клас

 
  

Любка Станимирова Вардева

 

 Учител група ЦДО - 1ЦДО3 - 1"в"

 
  

Нина Славчева Патронска

 

Учител - начален етап. В отпуск по майчинство.

 
  

Таня Кирилова Кайтазова

 

Старши учител група - начален етап - 3ЦДО4 - 3 "Г" клас

 
  

Хубавена Борисова Атанасова

 

Старши учител- начален етап. Преподавател по английски език.

 
  

Румяна Димитрова Игнатова

 

Старши учител- начален етап. Класен ръководител на първи ,,Г" клас.

 
  

Петя Бухова, учител 6ЦДО2

 

 
  

Татяна Огнянова Драмова

 

Учител-БЕЛ 5- 7 клас. Класен ръководител - шести "В" клас.

 
  

Елена   Каикова-Дуева

 

Учител - Български език и литература, класен ръководител 6"Б" клас.

 
  

Румяна Маркова

 

Старши Учител група- начален етап, 1ЦДО 1-1,,А" клас

 
  

Аксиния  Николова

 

Учител група- начален етап, 4ЦДО4 2- четвърти ,,Г"клас

 
  

Теменужка Капитанска

 

Учител група- начален етап, 1ЦДО 5- първи,,д" клас, 

 
  

Мариана Граматикова

 

Старши учител - начален етап, класен ръковоител - първи ,,Д" клас

 
  

Екатерина Пъхнева

 

Учител група- начален етап, 1ЦДО 4- първи ,,Г" клас

 
  

Елена  Йорданова

 

Учител начален етап - класен ръководител - трети"Д" клас

 
 

Боян Богданов Панков, старши учител - класен ръководител
четвърти "Г" клас.

 

 
 

Тереза Карамангалова

 

Учител група 3 ЦДО -3"в"клас

 
  

Йорданка Златкова

 

Учител - начален етап, класен ръководител 3"В" клас

 
  

Росица Бърдарова, учител 4ЦДО2, 4"Б" клас

 

 
  

Димитрина Стаматова, учител 2ЦДО1, 2"А" клас

 

 
  

Изабела Камишева, учител 2ЦДО3, 2"В" клас

 

 
  

Анелия Тасева, учител 1ЦДО2, 1"Б" клас

 

 
  

Илия Геренски, учител 2ЦДО4, 2Г" клас"

 

 
  

Йонета Лозанска, учител 4 ЦДО5, 4"Г" клас

 

 
  

Росица Грозданова, учител 6ЦДО1, 6 А,В, Г, Д

 

 
  

Силвия Ангелова, учител 3ЦДО5, 3"Д" клас

 

 
  

Адреана Кирова,  старши учител -ИТ, класен ръководител 5"Г" клас

 

 
  

Деница Иванова, старши учител математика и ИТ, класен ръководител5"Д" клас

 

 
  

Юлиан Чепандов, учител 5ЦДО2

 

 
  

Гергана Христова, учител 3ЦДО1 - 3"а" клас