Преподаватели


 

Румен Здравков Сидеров - директор

 

 
 

Андон Граматиков - заместник-директор по учебната дейност

 

 
 

Албена Стойкова Ханджийска

 

Старши учител - начален етап. Kласен ръководител на първи "А " клас .

 
 

Анастасия Атанасова Гюдженова

 

Старши учител - начален етап : класен ръководител четвърти "е" клас .

 
 

Ангелина Иванова Тодоровска

 

Старши учител- начален етап . Класен ръководител на трети "А" клас.

 
 

Анелия Божидарова Димитрова

 

Старши учител - Домашен бит,Техника и Технологии-5-7 клас

 
 

Анна Стоянова Нушева

 

Старши учител -начален етап.Класен ръководител на първи "В" клас .

 
 

Антоанета Георгиева Тинакова

 

Старши учител - математика 5 - 7 клас. Класен ръководител на  седми "В" клас.

 
 

Антон Атанасов Костадинов

 

Старши учител -изобразително изкуство 5-7 клас .

 
  

Карамфил Божиков

 

Учител - музика 5 - 7 клас .

 
 

Бойка Георгиева Измирлиева

 

Старши учител - класен ръководител втори "б" клас

 
 

Бойка Атанасова Малчева

 

Старши учител-начален учител . Класен ръководител на четвъри "А" клас.

 
 

Валя Симеонова Панкова

 

Старши учител-начален етап. Класен ръководител на втори "А"клас .

 
  

Вангелия Николова Костадинова

 

Старши учител - английски език 5 -7 клас 

 
 

Ваня Георгиева Карачанакова

 

Старши учител - български език и литература 5 - 7 клас .Класен ръководител пети "A"клас.

 
 

Стефка Баханова

 

Старши учител . Преподавател по английски език - класен ръководител 5"г"  клас

 
 

Виолета Асенова Котрулева

 

Старши учител група - прогимназиален етап - 5ЦДО - 5 "А" + 5 "Б" клас

 
 

Елена Борисова Пиларска

 

Старши учител - химия .Класен ръководител на пети "Б" клас .

 
 

Елена Атанасова Муларова

 

Старши учител -биология и човекът и природата .Класен ръководител на седми ,,А" клас .

 
 

Костадин Любенов Георгиев

 

Старши учител - математика ,ИТ.Класен ръководител пети ,,а"  клас.

 
 

Елка Костадинова Чачева

 

Старши  учител -начален етап. Класен ръководител на четвърти "В" клас .

 
  

Живка Георгиева Иванова

 

Старши учител - начален етап. Класен ръководител първи "б" клас.

 
  

Катя Йорданова Дамянова

 

Старши учител -начален етап. Класен ръководител на четвърти "Б" клас .

 
  

Красимир Николов

 

  Учител -география 5 - 7 клас .Класен ръководител пети,,д" клас.

 
 

Мая Кирилова Попова

 

Старши учител - начален етап .Класен ръководител на втори "Г" клас.

 
 

Росица Иванова Борисова

 

Старши учител - английски език 5 - 7 клас .Класен ръководител на седми "Б" клас .

 
 

Светлана Димитрова Панчева

 

Главен  учител-начален етап .Класен ръководител  на втори "В" клас .

 
 

Светлана Атанасова Юрукова

 

 Старши учител -английски език 5 - 7клас /в отпуск по майчинство/

 
 

Снежана Иванова Христова

 

  Старши учител-начален етап.Класен ръководител на трети"Б" клас.

 
 

Стоян Иванов Тодоров

 

Старши учител - физическо възпитание  и спорт 5 - 7 клас .

 
 

Татяна Костадинова Дурева

 

Старши учител - математика 5 - 7 клас . Класен ръководител седми "В" клас

 
 

Христо Иванов Карачанаков

 

Старши учител - начален етап

 
 

Дияна Спасова Цветкова

 

ЛОГОПЕД

 
  

 

Добриславка Вешкова Андонова-логопед 
 

 

Милена Димитрова Гинева Начален учител. Класен ръководител - първи "Г" клас

 
  

 

Иван Захариев Станоев-старщи учител-начален етап, група - 2ЦДО 1

 
 

Николай Захариев Туджаров


 

педагогически съветник

 
 

Емил Спартаков Баханов

 

Учител по  История 5-7 клас. Класен ръководител - 6 "А" клас

 
  

Мариана Атанасова Темелкова

 

Старши учител - начален етап.Класен ръководител трети ,,В" клас

 
 

Мария Димитрова Йовева

 

Старши учител група -  начален етап - 3ЦДО3 - 3"В" клас

 
  

Анка Благоева Ханджийска

 

Старши учител група - 1ПИГ 2 - 1 "Б" клас

 
  

Елена Димитрова Филчева

 

 Учител група - 2 ПИГ 2 - 2"Б" клас

 
  

Любка Станимирова Вардева

 

 Учител начален етап - класен ръководител - 4"г"

 
  

Нина Славчева Патронска

 

Учител - начален етап. Класен ръководител - трети "Д" клас.

 
  

Таня Кирилова Кайтазова

 

Старши учител група - начален етап - 1 ПИГ 4 - 1 "Г" клас

 
  

Хубавена Борисова Атанасова

 

Старши учител- начален етап. Преподавател по английски език.

 
  

Румяна Димитрова Игнатова

 

Старши учител- начален етап. Класен ръководител на четвъри ,,Г" клас.

 
  

Петя Бухова

 

Учител група - прогимназиален етап - 5ЦДО - 5 "А", "Б", "В", "Г" клас

 
  

Татяна Огнянова Драмова

 

Учител-БЕЛ 5- 7 клас. Класен ръководител - седми "А" клас.

 
  

Елена   Каикова-Дуева

 

Учител - Български език и литература, класен ръководител 5"в" клас.

 
  

Румяна Маркова

 

Старши Учител група- начален етап, 4ЦДО 1-четвърти,,А" клас

 
  

Аксиния  Николова

 

Учител група- начален етап, 3ПИГ 2- трети ,,Г"клас

 
  

Теменужка Капитанска

 

Учител група- начален етап, 4ЦДО 2- четвърти,,В" клас, 

 
  

Мариана Граматикова

 

Старши учител - начален етап, ръковоител 4ЦДО - четвърти ,,Д" клас

 
  

Екатерина Пъхнева

 

Учител група- начален етап, 4ЦДО 4- четвърти ,,Г" клас

 
  

Елена  Йорданова

 

Учител начален етап - класен ръководител - втори"Д" клас

 
 

Боян Богданов Панков, старши учител - класен ръководител
трети "Г" клас.

 

 
 

Тереза Карамангалова

 

Учител група 4 ЦДО -4"е"клас

 
  

Йорданка Златкова

 

Учител ЦДО