Албум: Откриване на мултимедиен кабинет по история - 16.01.2007 г. 

снимки: 12