ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАСПрием 2024/2025г.

 

Система за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на община Сандански за учебната 2024/2025 година

 

Прием 2023/2024г.

 Класирани ученици за прием в първи клас на учебната 2023/2024 година/първо класиране/

Система за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на община Сандански за учебната 2023/2024 година

Прилежащи райони към училищата за учебната 2023/2024 година

График на дейностите за прием в първи клас  в Трето основно училище "Христо Ботев"- Сандански за учебната 2023/2024 година

 План-прием за учебната 2023/2024 година

 Заявление за кандидатстване в първи клас през учебната 2023/2024 година

 Заявление за записване в първи клас през учебната 2023/2024 година

 

Прием 2022/2023г.

Списък на класираните учениците за прием в първи клас за учебната 2022/2023 година-Първо класиране

 График на дейностите за прием в първи клас  в Трето основно училище "Христо Ботев"- Сандански за учебната 2022/2023 година

Система за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на община Сандански за учебната 2022/2023 година

 

Приложение 1

Приложение 4

 

Прием 2021/2022г.

 Еднократни помощи от 300 лева за първокласници и осмокласници за уебната 2021/2022 година

Система за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на община Сандански за учебната 2021/2022 година

 

Прием 2020/2021г.

  Списък на учениците класирани за  прием в първи клас за учебната 2020/21 година

 Заповед за прием в първи клас за учебната 2020/21 година

 График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година

Система за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на община Сандански за учебната 2020/2021 година

 Заявление за кандидатстване в първи клас за учебната 2020/2021 година

Заявление за записване в първи клас за учебната 2020/2021 година

 

Прием 2019/2020г.

Списък на учениците от първи клас за учебната 2019/20 година

 Училищен план - прием за учебната 2019/20 година

График на дейностите и критерии за прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година

Заявление за кандидатстване в първи клас за учебната 2019/2020 година

Заявление за записване в първи клас за учебната 2019/2020 година

Система за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на община Сандански за учебната 2019/2020 година

 

Прием 2018/2019г.

 

Заявление за прием в ПЪРВИ клас за учебната 2018/19 година

Училищен план - прием за учебната 2018/19 година

Заповед за прием в първи клас за учебната 2018/19 година 

 

Прием 2017/2018г.:

 

 Обявени свободни места считано от 23.10.2017 година

ІІІ клас-1 място

 

 

Списък на приетите в първи клас след първо класиране за учебната 2017/18 година

Списък на резервите за първи клас след първо класиране за учебната 2017/18 година

Заповед за прием в първи клас за учебната 2017/18 година

План-прием за учебната 2017/18 година

 

 

Система за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Сандански