СЕДМИЧНА ПРОГРАМА   

Седмично разписание за 1 клас

2016-2017 г – ІI срок

 

1 а

 

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1.

Бълг. език

Математика

Бълг. език

Бълг. език

Физ.възп.

2.

Бълг. език

Бълг. език

Бълг. език

Бълг. език

Околен свят

3.

Математика

Бълг. език

Математика

Математика

Математика

4.

Изобр. из-во

Физ.възп.

Изобр. из-во

Технологии и предприемачество

Бълг. език

5.

ЧК

Музика

ФВС спорни дейности

 

Музика

 

 

 

1 б

 

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1.

Бълг. език

Математика

Бълг. език

Математика

Околен свят

2.

Бълг. език

Бълг. език

Бълг. език

Бълг. език

Физ.възп.

3.

Математика

Бълг. език

Математика

Бълг. език

Математика

4.

Изобр. из-во

Музика

Изобр. из-во

Музика

Бълг. език

5.

ЧК

Физ.възп.

Технологии и предприемачество

ФВС спортни дейности

 

 

 

 

1 в

 

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1.

Бълг. език

Бълг. език

Бълг. език

Бълг. език

Околен свят

2.

Бълг. език

Бълг. език

Бълг. език

Бълг. език

Бълг. език

3.

Математика

Математика

Математика

Математика

Физ.възп.

4.

Физ.възп.

Музика

Изобр. из-во

Музика

Математика

5.

ЧК

ФВС спортни дейности

Изобр. из-во

 

Технологии и предприемачество

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 г

 

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1.

Бълг. език

Математика

Бълг. език

Физ.възп.

Математика

2.

Бълг. език

Бълг. език

Бълг. език

Бълг. език

Бълг. език

3.

Физ.възп.

Бълг. език

Математика

Бълг. език

Околен свят

4.

Математика

Музика

Изобр. из-во

Технологии и предприемачество

Музика

5.

ЧК

ФВС спортни дейности

Изобр. из-во

Математика

 

 

 

 

1 д

 

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1.

Бълг. език

Бълг. език

Бълг. език

Математика

Математика

2.

Бълг. език

Бълг. език

Бълг. език

Музика

Бълг. език

3.

Математика

Физ.възп.

Математика

Бълг. език

Музика

4.

Физ.възп.

Математика

Изобр. из-во

Бълг. език

Околен свят

5.

ЧК

Технологии и предприемачество

 

ФВС спортни дейности

Изобр. из-во

Седмично разписание за 2 клас

2016-2017 г – ІI срок

 

2 а

 

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1.

Физ.възп.

Математика

Бълг.език

Англ. език

Околен свят

2.

Бълг.език

Бълг.език

Бълг.език

Математика

Математика

3.

Бълг.език

Бълг.език

Изобр.из-во

Бълг.език

Бълг.език

4.

Математика

Англ. език

Изобр.из-во

Музика

Физ.възп.

5.

ЧК

Дом.бит

Музика

ФВС спортни дейности

 

 

 

 

 

2 б

 

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1.

Бълг.език

Бълг.език

Математика

Математика

Околен свят

2.

Бълг.език

Бълг.език

Бълг.език

Бълг.език ЗИП

Бълг.език

3.

Математика

Англ. език

Бълг.език

Изобр.из-во

Физ.възп.

4.

Музика

Физ.възп.

Дом.бит

Англ. език

Математика

5.

ЧК

Изобр.из-во

Музика

ФВС спортни дейности

 

 

 

2 в

 

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1.

Бълг.език

Физ.възп.

Бълг.език

Бълг.език

Околен свят

2.

Бълг.език

Англ. език

Бълг.език

Англ. език

Бълг.език

3.

Математика

Бълг.език

Математика

Математика

Математика

4.

Дом.бит

Бълг.език

Музика

Физ.възп.

Музика

5.

ЧК

Изобр.из-во

Изобр.из-во

 

 

6.

ФВС спортни дейности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 г

 

 

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1.

Математика

Бълг.език

Бълг.език

Физ.възп.

Математика

2.

Бълг.език

Бълг.език

Бълг.език

Математика

Бълг.език

3.

Бълг.език

Изобр.из-во

Математика

Англ. език

Околен свят

4.

Музика

Дом.бит

Физ.възп.

Бълг.език ЗИП

Музика

5.

ФВС спортни дейности

Англ. език

Изобр.из-во

 

 

6.

ЧК

 

 

 

 

 

 

 

2 д

 

 

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1.

Бълг.език

Бълг.език

Математика

Бълг.език

Околен свят

2.

Бълг.език

Бълг.език

Физ.възп.

Изобр. из-во

Бълг.език

3.

Математика

Математика

Бълг.език

Англ. език

Матем.

4.

Изобр.из-во

Музика

Бълг.език

Физ.възп.

Музика

5.

Дом.бит

Англ. език

ФВС спортни дейности

 

 

6.

ЧК

 

 

 

 

 

2 е

 

 

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1.

Физ.възп.

Англ. език

Бълг.език

Бълг.език ЗИП

Околен свят

2.

Бълг.език

Бълг.език

Бълг.език

Математика

Бълг.език

3.

Бълг.език

Бълг.език

Математика

Англ. език

Математика

4.

Математика

Изобр.из-во

Физ.възп.

Музика

Изобр.из-во

5.

ЧК

Музика

Дом.бит

 

ФВС спортни дейности

 

Седмично разписание за 3 клас

 

2016-2017 г – ІІ срок

 

 

 

3 а

 

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1.

Бълг.език

Бълг.език

Бълг.език

Бълг.език

Математика

2.

Бълг.език

Бълг.език

Бълг.език

Бълг.език

Човек и общ.

3.

Англ.език

Математика

Англ.език

Физ.възп.

Дом.бит

4.

Математика

Човек и общ.

Математика

Човек и природа

Изобр.из-во

5.

Физ.възп.

Изобр.из-во

Физ.възп.

Музика

Англ.език

6.

ЧК

ФВС спортни дейности /Тодоров/

 

 

 

 

 

3 б

 

 

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1.

Англ.език

Математика

Бълг.език

Човек и природа

Човек и общ.

2.

Бълг.език

Физ.възп.

Бълг.език

Бълг.език

Бълг.език

3.

Бълг.език

Бълг.език

Човек и общ.

Математика

Англ.език

4.

Математика

Бълг.език

Англ.език

Изобр.из-во

Математика

5.

Физ.възп.

Музика

Дом.бит

Изобр.из-во

Физ.възп.

6.

ЧК

 

ФВС спортни дейности /Тодоров/

 

 

 

 

 

3 в

 

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1.

Математика

Бълг.език

Физ.възп.

Бълг.език

Човек и общ.

2.

Бълг.език

Бълг.език

Бълг.език

Математика

Математика

3.

Бълг.език

Математика

Бълг.език

Човек и природа

Бълг.език

4.

Англ.език

Изобр.из-во

Човек и общ.

Дом.бит

Англ.език

5.

Физ.възп.

Изобр.из-во

Англ.език

Музика

Физ.възп.

6.

ЧК

 

 

ФВС спортни дейности /Тодоров/

 

 

 

 

 

3 г

 

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1.

Математика

Бълг.език

Математика

Човек и природа

Англ.език

2.

Англ.език

Бълг.език

Англ.език

Физ.възп.

Математика

3.

Бълг.език

Човек и общ.

Бълг.език

Бълг.език

Човек и общ.

4.

Бълг.език

Математика

Бълг.език

Бълг.език

Изобр.из-во

5.

Физ.възп.

Дом.бит

Физ.възп.

Изобр.из-во

Музика

6.

ЧК

 

 

 

ФВС спортни дейности /Тодоров/

 

 

        

 

3 д

 

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1.

Математика

Физ.възп.

Англ.език

Човек и природа

Математика

2.

Бълг.език

Математика

Музика

Математика

Англ.език

3.

Бълг.език

Бълг.език

Бълг.език

Бълг.език

Човек и общ.

4.

Физ.възп.

Бълг.език

Бълг.език

Изобр.из-во

Бълг.език

5.

Англ.език

Човек и общ.

Дом.бит

Физ.възп.

Изобр.из-во

6.

ЧК

 

ФВС спортни дейности /Кирилова/

 

 

 

Седмично разписание за 4 клас

2016-2017 г – ІІ срок

4 а

 

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1.

Бълг.език

Бълг.език

Англ.език

Математика

Физ.възп.

2.

Бълг.език

Бълг.език

Бълг.език

Бълг.език

Бълг.език

3.

Физ.възп

Математика

Бълг.език

Човек и общ.

Англ.език

4.

Англ.език

Човек и природа

Математика

Изобр.из-во

Музика

5.

Математика

Музика

Дом. бит

Физ.възп.

Математика

6.

ЧК

ФВС спортни дейности

 

 

 

4 б

 

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1.

Математика

Бълг.език

Физ.възп.

Математика

Човек и общ.

2.

Бълг.език

Бълг.език

Англ.език

Бълг.език

Англ.език

3.

Бълг.език

Математика

Математика

Физ.възп.

Математика

4.

Англ.език

Дом. бит

Бълг.език

Изобр.из-во

Физ.възп.

5.

Музика

Човек и природа

Бълг.език

Музика

Бълг.език

6.

ЧК

ФВС спортни дейности

 

 

 

4 в

 

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1.

Бълг.език

Бълг.език

Бълг.език

Бълг.език

Човек и природа

2.

Бълг.език

Бълг.език

Бълг.език

Физ.възп.

Математика

3.

Англ.език

Математика

Физ.възп.

Математика

Англ.език

4.

Математика

Музика

Математика

Човек и общ.

Бълг.език

5.

Физ.възп.

Изобр.из.во

Англ.език

Музика

Дом. бит

6.

ЧК

ФВС спортни дейности

 

 

 

 

4 г

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1.

Математика

Бълг.език

Бълг.език

Човек и общ.

Човек и природа

2.

Физ.възп.

Бълг.език

Бълг.език

Бълг.език

Математика

3.

Англ.език

Математика

Дом. бит

Математика

Англ.език

4.

Бълг.език

Музика

Математика

Музика

Бълг.език

5.

Бълг.език

Физ.възп.

Англ.език

Изобр.из-во

Физ.възп.

6.

ЧК

 

 

ФВС спортни дейности

 

 

Учебна програма 5-8 клас ІІ срок
   
  5 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български Български Математика Англ. език Рисуване
2 Български Български Български Инф. технологии Природа
3 История Математика Физическо Домашна техника Математика
4 Математика Физическо История Природа География
5 Рисуване Музика Музика Математика Англ. език
6 Природа Англ. език Англ. език Български Български
7   ФВС*      
           
  5 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Природа Физическо Математика Домашна техника
2 История Математика Математика Физическо Инф. технологии
3 Природа Рисуване Англ. език Български Български
4 Рисуване Англ. език Български Български Математика
5 Български История Български Природа География
6 Музика Български Музика Англ. език Англ. език
7       ФВС*  
           
  5 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История Математика Български Български Български
2 Математика Природа Физическо Български Рисуване
3 Български Музика Математика Физическо Инф. технологии
4 Български Български Англ. език Математика Домашна техника
5 Музика Англ. език История Англ. език Математика
6 Англ. език Рисуване Природа Природа География
7   ФВС*      
           
  6 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Англ. език Домашна техника Англ. език История Физическо
2 Математика Домашна техника Математика Математика Български
3 Природа Англ. език Български Български Математика
4 Физическо Инф. технологии География Музика Музика
5 Български Български Рисуване Рисуване Англ. език
6 Български Математика История Англ. език Природа
7 ФВС*        
           
  6 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Физическо Домашна техника Математика Музика
2 Български Англ. език Домашна техника История Англ. език
3 Български Математика География Рисуване Рисуване
4 Природа Български Български Български Български
5 Англ. език Инф. технологии Математика Англ. език Математика
6 Физическо Природа Англ. език Музика История
7 ФВС*        
           
  6 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Англ. език Математика Музика Математика
2 Англ. език Български География Рисуване Физическо
3 Математика Български Англ. език История Природа
4 Български Домашна техника Физическо Англ. език Англ. език
5 Природа Математика Български Български Домашна техника
6 Рисуване История Инф. технологии Математика Български
7     ФВС*    
           
  6 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български Математика География Домашна техника Англ. език
2 Природа Рисуване Български Математика ЗИП БЕЛ
3 Музика История Математика Англ. език Български
4 Англ. език Англ. език Англ. език История Математика
5 Физическо Домашна техника Инф. технологии Физическо Природа
6 Математика Български Рисуване Български Музика
7     ФВС*    
           
  7 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 География География Рисуване Български Англ. език
2 Математика Математика Математика Музика Математика
3 Български Български Биология Англ. език Физика
4 Български Англ. език Англ. език Математика История
5 Инф. технологии Физическо Физика Биология Физическо
6 Технологии Химия Български Рисуване Български
7         ФВС*
           
  7 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Музика Български Физическо Математика
2 Физическо География Рисуване Англ. език Англ. език
3 Инф. технологии Англ. език Физика Български Български
4 Технологии Математика Биология Български Физика
5 Англ. език Химия География Математика История
6 Български Български Математика Биология Рисуване
7   ФВС*      
           
  7 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физика Български Математика Математика Български
2 География Англ. език Български Български История
3 Рисуване География Български Биология Физическо
4 Англ. език Химия Рисуване Инф. технологии Математика
5 Български Математика Биология Технологии Физика
6 Математика Музика Англ. език Физическо Англ. език
7   ФВС*      
           
  7 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП-мат Англ. език Физика Англ. език История
2 Рисуване Физическо Български Български Математика
3 Български Химия Български Български Български
4 География География Математика Математика Рисуване
5 Математика Биология Физическо Музика Англ. език
6 Англ. език Технологии Биология Инф. технологии Физика
7         ФВС*
           
  8 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Рисуване Математика Биология Математика Физика
2 Математика Музика Химия Англ. език Музика
3 История Физическо Инф. технологии Физика География
4 Химия Биология Технологии Физическо Англ. език
5 Физика Български Англ. език Български Български
6 Български География Български География Математика
7       ФВС*