Бюджет       Бюджет 2019:

 

 Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 31.03.2019 г.

 

                                                                   ОБЯВЛЕНИЕ

за избор на заявител за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

                                                                 ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"


Бюджет 2018:

Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 31.12.2018 г.

Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 30.09.2018 г.

Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 30.06.2018 г.

 Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 31.03.2018 г.

 

Бюджет 2017:

 Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 31.12.2017 г.

 Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 30.09.2017 г.

Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 30.06.2017 г.

 

Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 31.03.2017 г.

 

Бюджет 2016:

 

Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 31.03.2016 г.

 

Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 30.06.2016 г.

 

Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 30.09.2016г.

 

Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 31.12.2016г.

 

График за провеждане на класните работи за втори срок на учебната 2016/2017г.

 

График за провеждане на писмените работи за втори срок на учебната 2016/2017г.

 

Бюджет 2015:

 

Касов отчет на разходите на Трето ОУ "Христо Ботев" към 31.12.2015 г.


Касов отчет на разходите на Трето ОУ "Христо Ботев" към 30.09.2015 г.

 

Касов отчет на разходите на Трето ОУ "Христо Ботев" към 30.06.2015 г.

 

Касов отчет на разходите на Трето ОУ "Христо Ботев" към 31.03.2015 г.