Бюджет 

Бюджет 2018:

Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 31.12.2018 г.

Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 30.09.2018 г.

Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 30.06.2018 г.

 Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 31.03.2018 г.

 

Бюджет 2017:

 Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 31.12.2017 г.

 Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 30.09.2017 г.

Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 30.06.2017 г.

 

Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 31.03.2017 г.

 

Бюджет 2016:

 

Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 31.03.2016 г.

 

Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 30.06.2016 г.

 

Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 30.09.2016г.

 

Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 31.12.2016г.

 

График за провеждане на класните работи за втори срок на учебната 2016/2017г.

 

График за провеждане на писмените работи за втори срок на учебната 2016/2017г.

 

Бюджет 2015:

 

Касов отчет на разходите на Трето ОУ "Христо Ботев" към 31.12.2015 г.


Касов отчет на разходите на Трето ОУ "Христо Ботев" към 30.09.2015 г.

 

Касов отчет на разходите на Трето ОУ "Христо Ботев" към 30.06.2015 г.

 

Касов отчет на разходите на Трето ОУ "Христо Ботев" към 31.03.2015 г.