ГрафициГрафици текст

График за провеждане на  дежурства по автобусна линия - Сандански-Левуново/Делчево-Сандански през втори срок на учебната 2018-2019г. 

График за провеждане на  дежурства по автобусна линия - Сандански-Левуново/Делчево-Сандански/ЦДО през втори срок на учебната 2018-2019г.

 

График за провеждане на класни работи през втори срок за V-VІІ клас на учебната2018/2019г.

График за провеждане на контролни работи през втори срок за V-VІІ клас на учебната2018/2019г.

График за провеждане на контролни работи през втори срок за ІІ-ІV клас на учебната2018/2019г.

График за провеждане на класни работи през първи срок за V-VІІ клас на учебната2018/2019г.

График за провеждане на контролни работи през първи срок за V-VІІ клас на учебната2018/2019г.

График за провеждане на контролни работи през първи срок за ІІ-ІV клас на учебната2018/2019г.

График за провеждане на седмичните дежурства

График за столовото хранене за първи срок на учебната 2018/2019г.

График за провеждане на  дежурства по автобусна линия - Сандански-Левуново/Делчево-Сандански 03.12.2018г.-13.02.2019г. 

График за провеждане на  дежурства по автобусна линия - Сандански-Левуново/Делчево-Сандански/ЦДО/03.12.2018г.-13.02.2019г. 

График за провеждане на  втори час на класа

График за провеждане на консултации за първи срок на учебната2018/2019г.

График за провеждане на седмичните дежурства в ЦДО