Обществен съветПротокол №3/14.06.2021 г. за проведено заседание на обществения съвет към Трето основно училище "Христо Ботев"

 

Протокол №2/15.03.2021 г. за проведено заседание на обществения съвет към Трето основно училище "Христо Ботев"

 

Протокол №1/09.02.2021 г. за проведено заседание на обществения съвет към Трето основно училище "Христо Ботев"

Протокол №4/03.09.2020 г. за проведено заседание на обществения съвет към Трето основно училище "Христо Ботев"

Протокол №3/27.04.2020 г. за проведено заседание на обществения съвет към Трето основно училище "Христо Ботев"

 

Протокол №2/16.03.2020 г. за проведено заседание на обществения съвет към Трето основно училище "Христо Ботев"

 

Заповед РД-09-206 от 05.12.2019 г за промяна в поименния състав на обществения съвет към Трето основно училище "Христо Ботев"-Сандански.

 Заповед РД-09-157 от 14.11.2019 г за определяне поименния състав на обществения съвет към Трето основно училище "Христо Ботев"-Сандански. 

 

 Протокол №7/27.06.2019 г. за проведено заседание на обществения съвет към Трето основно училище "Христо Ботев"

Протокол №6/20.03.2019 г. за проведено заседание на обществения съвет към Трето основно училище "Христо Ботев"