Бюджет 

Бюджет 2021:

 

 Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 31.03.2021 г. 

Прогнозен бюджет за 2021 година

 

Бюджет 2020:

 

Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 31.12.2020 г. 

Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 30.09.2020 г. 

 Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 30.06.2020 г.  

Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 31.03.2020 г.       

 

Бюджет 2019:

 Годишен отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 31.12.2019 г.

Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 30.09.2019 г.

 Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 30.06.2019 г.

 Касов отчет на Трето ОУ "Христо Ботев" към 31.03.2019 г.

 

                                                                   ОБЯВЛЕНИЕ

за избор на заявител за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

                                                                 ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"