ГрафициУчилищен учебен план за учебната2020/2021г.

 Форма на обучение-дневна

  Организация на учебния ден  в Трето основно училище "Христо Ботев", град Сандански за учебната2020/2021г.

 

Графици 2020-2021 учебна година

 

  График за провеждане на писмени и класни работи през  втори срок за 2-7 клас на учебната2020/2021г.

 График за провеждане на консултации с ученици за втори срок на учебната 2020/2021г.

  График за провеждане на занятията по ДП за втори срок на учебната 2020/2021г.

  Промяна в графика за провеждане на класни и писмени работи по математика и БЕЛ през първи срок за 5 -7 клас на учебната20120/2021г.

  График за столовото хранене през първи срок за 2-4 клас на учебната2020/2021.

  График за провеждане на писмени работи през  първи срок за 2-4 клас на учебната2020/2021г.

  График за провеждане на класни и писмени работи през първи срок за 5 -7 клас на учебната20120/2021г.

  График за провеждане на обучението по БДП за учебната 2020/2021г.

  График за провеждане на консултации с ученици за учебната 2020/2021г.

  График за провеждане на обученитоза защшта на населението при БАК за учебната 2020/2021г.

  График за провеждане на втори час на класа за учебната 2020/2021г. 

  График за провеждане на занятията по ДП за учебната 2020/2021г.